Zastrzeżenia prawne

Prawa Autorskie
Agrimpex Sp. z o.o. oświadcza, że wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronach internetowych www.agrimpex.pl                                             oraz www.verdea.agrimpex.pl są jej własnością. Firma posiada wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do zdjęć, rysunków, grafik, tekstu, oraz innych treści zamieszonych na tych stronach.
Niektóre części tych serwisów, takie jak różnego rodzaju porady oraz informacje o produktach i ich  stosowaniu a także materiały i dane można kopiować, zapisywać do swojego komputera, tylko i wyłącznie do osobistego użytku.
Zabronione jest wykorzystywanie materiałów, danych bez zgody właściciela tj. w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie (przekształcanie w inną formę) kodu lub obrazu będącego własnością Agrimpex Sp. z o.o. do własnych produktów, strony internetowej, wystawiania w aukcjach internetowych              albo wykorzystywanie informacji w inny sposób związany z ich upublicznianiem lub z celami komercyjnymi.
Agrimpex Sp. z o.o. informuje, że będzie wszczynał kroki prawne przeciwko wykorzystywaniu materiałów będących jego własnością przez osoby             lub podmioty obce.

 

Informacje ogólne:
Agrimpex Sp. z o.o. zastrzega i informuje, że dane zamieszczone na stronach internetowych www.agrimpex.pl oraz www.verdea.agrimpex.pl         nie stanowią wiążącej oferty handlowej ani jakichkolwiek usług. Materiały te mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny.
Agrimpex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmi
an w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszych stronach,                      bez uprzedzenia. Agrimpex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność przedstawionych produktów lub informacji, publikowanych na niniejszych stronach. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.