Agrimpex

Klauzula rekrutacyjna – RODO

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Agrimpex Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Zwierzynieckiej 2, 37-500 Jarosław (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem email: kariera@agrimpex.pl
Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, do czasu przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 1 rok.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, agencjom pracy tymczasowej (jeżeli podejmiemy wspólną decyzję o zatrudnieniu za jej pośrednictwem). Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione instytucjom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić nam reakcję na przesłaną aplikację.
Dodatkowo informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.